دورکن نوین چوب-casadei xenia40m

دور کن های کاسادایی از سری دورکن هایی در بازار اروپاست که بسیار از لحاظ کیفیت و کارایی در سطح بالایی قرار دارد.کمپانی کاسادایی از سری سازنده های اروپایی می باشد که سنت و پیشرفت را با هم تلفیق نموده و ماشین آلاتی را تولید می کند که برای تمامی اهالی صنعت چوب و ام […]