سه کاره نجاری و توضیحاتی در رابطه با قابلیت هایی که این دستگاه دارد

سه کاره نجاری  یکی از دستگاه ها و ماشین آلات پر کاربرد در بین نجاران می باشد.این دستگاه با سه قابلیتی که دارد می تواند یک قسمت از نیاز های نجاران عزیز را برآورده کند. اولین قابلیتی که در سه کاره وجود دارد رنده می باشد که چوب های الوار را رنده کاری می کند. […]