دور کن های او ای وی یکی از مناسب ترین دور کن های شرکت نوین چوب صنعت آسیا می باشد. این دور کن ها از لحاظ کیفیت در رده مناسب ترین دورکن ها به حساب می آیند. از خصوصیات بارز این دستگاه به این نکته می توان اشاره نمود که این دورکن در سه سایزبرش در بازار ..
دورکن خدماتی نوین چوب-OAV-KD3200YX-3800YX
دورکن خدماتی نوین چوب-OAV-KD3200YX-3800YX
دور کن های کاسادایی از سری دورکن هایی در بازار اروپاست که بسیار از لحاظ کیفیت و کارایی در سطح بالایی قرار دارد.کمپانی کاسادایی از سری سازنده های اروپایی می باشد که سنت و پیشرفت را با هم تلفیق نموده و ماشین آلاتی را تولید می کند که برای تمامی اهالی ص..
دورکن نوین چوب-casadei xenia40m
دورکن نوین چوب-casadei xenia40m
دور کن های او ای وی یکی از مناسب ترین دور کن های شرکت نوین چوب صنعت آسیا می باشد. این دور کن ها از لحاظ کیفیت در رده مناسب ترین دورکن ها به حساب می آیند. از خصوصیات بارز این دستگاه برش به این نکته می توان اشاره نمود که این دورکن در سه سایزبرش در با..
دورکن خدماتی نوین چوب- OAV-KD 3200E-KD 3800E
دورکن خدماتی نوین چوب- OAV-KD 3200E-KD 3800E
این مدل دورکن شرکت نوین چوب از سری دورکن های کارگاهی موجود در بازار می باشد که بسیار پر فروش و با کیفیت می باشد.این دورکن با قیمتی مناسب در سه مدل 2200 میلی متر،3200 میلی متر،3800 میلی متر در بازار عرضه می شود تنظیم زاویه تیغه ها و ارتفاع تیغ اره ب..
دورکن کارگاهی نوین چوب-easy cut 2200Y-3200Y-3800Y
دورکن کارگاهی نوین چوب-easy cut 2200Y-3200Y-3800Y
دورکن های نوین چوب سهم قابل توجهی را نصیب خود کرده اند. دستگاه های دورکن در دو نوع کارگاهی و خدماتی در بازار عرضه می شوند که نوع کارگاهی آن مخصوص کارگاه های کوچک که حجم کاری کمتری دارند استفاده می شوند و نوع خدماتی آن برای کارگاه های بزرگ با حجم بال..
دورکن خدماتی نوین چوب- KDT-KS132-KS138
دورکن خدماتی نوین چوب- KDT-KS132-KS138